Veřejná zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí 13

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16
Systémové číslo: P23V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-058413
Datum zahájení: 18.12.2023
Žádost o účast podat do: 17.01.2024 08:00
Nabídku podat do: 12.03.2024 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí 13
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce školní kuchyně ZŠ na Horáckém náměstí v Brně-Řečkovicích. Jedná se o objekt s jedním nadzemním podlažím a částečným podsklepením. Půdorysné rozměry objektu jsou 31,2x19,6 m. V 1.NP jsou umístěny prostory samotné kuchyně, kanceláře vedoucí a technické místnosti kuchyně určeny pro provoz kuchyně. V 1.PP jsou umístěny sklady potravin, chladicí boxy, technické místnosti pro vytápění a větrání, hygienické zázemí a šatny zaměstnanců.
Do konstrukčního systému skeletu se nezasahuje, stavební úpravy se budou například týkat pouze konstrukcí podlah, povrchových úprav svislých konstrukcí, výměny některých vyplní otvorů a reprofilace a vyspravení ŽB konstrukcí.
Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla.
Obsahuje-li PROJEKT odkazy či výkresové části na gastro zařízení, je tak pouze z důvodu stavební připravenosti a budoucího umístění. Dodávka Gastro zařízení není předmětem této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 907 112 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 77/11
  62100 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-012993

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.reckovice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky