Veřejná zakázka: Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17
Systémové číslo: P23V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.12.2023
Nabídku podat do: 10.01.2024 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace veřejného prostranství. Záměrem je revitalizace veřejného prostranství́ a vytvoření parkově upravené plochy. Návrh vychází z limitů provozních a technických, požadavků investora, DOSS a správců technické infrastruktury, je definován potřebami funkčními a je sjednocen principy kompozičními. Součástí předmětu veřejné zakázky je i provádění následné péče v délce 3 let.
Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), geodetické zaměření dokončené stavby a vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 170 780 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 77/11
  62100 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-012993

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.reckovice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky